Jóslás – hiedelmek és tévhitek

Én abban látom a jóslás értelmét, hogy segítségével a jövő kiszámíthatóbb, életfeladatunk megismerhető, karmikus feladatok könnyebben megoldhatóak – ha már ismerjük őket és felkészülünk rájuk. A jóslatok viszont nem garantálják azt, hogyan alakítja sorsát  a jóslatot kérő személy. A kártyák és más jóslási
eszközök csak arra jók, hogy megmutassák a lehetséges jövőképeket, amelyek csupán lehetőségeket
tárnak elénk. Mivel az ember szabad akarattal rendelkezik, senki sem tudhatja előre biztosan, hogyan
fog helytállni a jövendőbeli próbatételek során. A jóslatok csak az utak irányát mutatják meg.

Viszont mi a helyzet akkor, amikor az ember karmikus feladatokkal küzd?

A karma fogalma Indiából ered, az indiai vallásokból és a buddhizmusból. Azt fejezi ki, hogy csak tőlünk
függ, mi történik velünk: előző gondolataink és cselekedeteink váltak jelenlegi állapotunkká – s most, e pillanatban is jövőnk magjait ültetjük el. Ilyen értelemben nem tőlünk független a sors, nem egy felettünk uralkodó istenség, és nem a véletlenek döntenek életünk eseményeiről, hanem minden esetben az
ok-okozati összefüggések.

A karma (páli nyelven kamma) a buddhizmus szerint cselekedetet, tettet és ok-okozat  kölcsönhatásáról
szóló törvényt jelent. Mint fogalom szerepel az ősi hindu, taoista, buddhista tanításokban, és szerepel a
modern világszemléletek ismeretanyagában is. Buddha tanításában a karma annyiban keletkezik és fejti
ki hatását, amennyiben tettenérhető a szándék, amellyel elkövették. A buddhista felfogás tehát nem a
sors kiszámíthatatlan, bár a szabad akarattal módosítható szeszélyét vizsgálja a karmában, hanem a szándékot, a szándék etikai tartalmát. Buddhánál az akarat határozza meg a karma minőségét, így a szándék (csétaná), a késztetés (szankhára) döntőjelentőségű.

Tehát a jövő nincs előre elrendezve. Viszont vannak karmikus feladatok, illetve ezekből adódó
élethelyzetek és életfeladatok. A karmát megéli az ember, hiszen ezért született erre a világra. Viszont enyhítheti a hatását, és a rossz dolgokat nem feltétlenül rosszul éli meg, és fordítva. A karmikus
helyzetek tudatában, ha idejében felismerjük őket, tompíthatjuk a sorsunkra gyakorolt hatásukat.

Copyright © 2011 ■ Jelena Vasziljevna